HAKKIMIZDA

 Hakkımızda

Kırım Kalkınma Vakfı, 2014 yılı son çeyreğinde kurulması planlanmış ancak Türkiye ile Rusya arasında yaşanan politik krizler sonrası 2016 yılının sonunda tam anlamıyla kurulmuş bir vakıftır.
Kırım Kalkınma Vakfı, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında Kırım Cumhuriyeti’nin ve Kırım Tatarlarının köprü olması ana fikri ile Kırım’ın kalkınmasına yönelik faaliyet göstermektedir.
Vakfın merkezi Ankara’da olup, Rusya Federasyonu’nun başkenti Moskova’da ve Kırım Cumhuriyeti’nde temsilcileri bulunmaktadır.
Vakıf, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin’in 2014 yılı başında Kırım Tatarlarının rehabilitasyonuna yönelik imzalamış olduğu kararname çerçevesinde sürgünde yaşayan Kırım Tatar vatandaşlarının Kırım’a dönüşü ile ilgili sosyal ve toplumsal çalışmalar yapmayı planlamaktadır. Kırım Kalkınma Vakfı’nın iktisadi teşebbüsü 2014 yılı başında kurulmuştur.

Amaç

“Kırım Kalkınma Vakfı” olarak, Kırım ve içerisinde bulunan etnik halkların; tarihini, edebiyatını, kültürünü, müziğini ve folklorik ögelerini; derlemek, yaymak ve yarımada halkları arasında gerekli yardımlaşma, dayanışma ve kaynaşmayı sağlamayı amaçlıyoruz.

Öncelikler

Bir yanda Sağlık, Kültür, Eğitim ve Sosyal konularda faaliyet gösterirken öte yanda toplumsal yaşayış ile ilgili Konut, İbadethane gibi sosyal hizmetleri tesis etmeyi ve bilhassa Kırım’ın değerlerini yaşatıcı, yayıcı, destekleyici, geliştirici ve tanıtıcı faaliyetlerde bulunuyoruz.

Hedeflerimiz

1)  Vakıf mensuplarımızın politik, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlardaki gelişimini sağlamak.
2)  Kültürel ve Sanatsal değerlerimizin yaşatılması, bilinilirliğinin artırılması, desteklenmesi ve hatta geliştirilmesi hususunda gerekli eylemlerde bulunmak.
3)  Maddi yetersizliği bulunan öğrencilerimize gerekli bursları sağlamak ve onların eğitimine katkıda bulunmak.
4)  Kırım ve değerleri ile ilgili Sosyolojik İncelemeler ve Bilimsel Araştırmaları yapmak veya yapılmasına ön ayak olmak.