KIRIM TATARLARI

Kırım Cumhuriyeti, Karadeniz’in kuzeyinde bulunan Kırım yarımadası üzerine kurulu Rusya Federasyonu’na bağlı alt ulusal birimdir. Rusya Federasyonu 2014 yılında yapılan referandum sonucu kendi federal yapısı içerisinde yer almakta olan Kırım Federal Bölgesi’ne bağlı bir bölge olarak görmekte olup, federal birimi Kırım Cumhuriyeti olarak adlandırmaktadır.

DEVAMI...

KIRIM

Kırım yarımadası, Doğu Avrupa düzlüğünün en uç güney noktasında yer almaktadır. Yarımada toprakları güneyden ve batıdan Karadeniz, doğudan ise Azak Denizi ile sarılmıştır. Kırım ortalama olarak Kuzey Kutbu ile Ekvator arasında bulunmaktadır. Yaklaşık olarak yüzölçümü ise 27.000 kilometrekaredir. Kırım, kuzeyden güneye 200 km. iken batıdan doğuya 325 km.dir.

DEVAMI...

TATAR NE DEMEK?

“Tatar” kelimesini, M.S. 732 yılında dikilmiş Orhun Anıtları’nda görmek mümkündür. Tatar adı ise Türk Tarihinin yazılı eserlerinde ilk kez Kaşgarlı Mahmut tarafından kullanılmıştır. Kaşgarlı Mahmut kitabında: “Tatar, Türk’ten bir ildir ve Türk boylarından biridir” yazarak Tatar adından bahsetmiştir. Bu isim, tarihte Türk ve Moğollar arasında boy adı olarak sık kullanılır.

DEVAMI...

SÖZDE İHANET

Türkiye’de Kırım adının her anılışında hemen ardından söylenen “Viyana İhaneti” tamamıyla hatalı bir iddiadır.
Tarihte kanıtı olmayan bu olayı iddia eden tek kaynak “Silahdar Tarihi” olarak adlandırılan bir Osmanlı vakayinamesidir. Bilim adamları tarafından Osmanlı vakayinameleri önemli kaynaklar olarak nitelendirilmekle beraber, objektif olmadıkları, vakanüvisin şahsi hisleri…

DEVAMI...
Kırım Kalkınma Vakfı